Ilmastonmuutos ja sukupuoli

Ilmastonmuutos, sen vastainen työ ja sukupuolten tasa-arvo kietoutuvat monin tavoin toisiinsa. Tästä huolimatta ilmastonmuutosta ja tasa-arvoa käsitellään usein erikseen varsinkin globaalia pohjoista koskevissa tutkimuksissa. Nyt on aika pistää kaksi tärkeää asiaa yhteen! Tavoitteena tulee pitää sekä ilmastonmuutoksen hillintä että tasa-arvon lisääminen.

Menossa parhaillaan

  • Pohjoismainen yhteistyö ilmastonmuutosta vastaan
    Pohjoismainen hanke kartoittaa, kuinka voimme jatkossa tehdä parempaa yhteistyötä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä ja vihreässä siirtymässä. Hanke liittyy YK:n ilmastosopimuksen (UNFCCC) tasa-arvosuunnitelman (Gender Action Plan GAP) […]
  • Uusi raportti: Suomen ilmasto- ja energiastrategian sukupuolivaikutukset
    Minkälaisia sukupuolivaikutuksia ilmasto- ja energiapolitiikalla voi olla Suomessa? Lue tänään julkaistu raportti Ilmasto- ja energiastrategian sukupuolivaikutuksien arviointi! Raportin julkaisi työ- ja elinkeinoministeriö 16.9.2021: tiedote julkaisusta. Arvioinnin toteutti […]