Segregaation purku

Sukupuolenmukainen eriytyminen eli segregaatio tuottaa epätasa-arvoa niin koulutuksessa kuin työelämässäkin. Segregaation purkaminen onkin yksi tapa edistää tasa-arvoa. Sukupuolen lisäksi on usein tärkeää ottaa intersektionaalisesti huomioon muitakin tekijöitä, esimerkiksi sosioekonominen asema tai maahanmuuttajuus, sillä pahimmat segregaation seuraukset näkyvät usein juuri näissä risteymissä.

Uudet julkaisut

  • Tietoa segregaatiosta ja keinoja sen purkuun
    Kattava kartoitus kokoaa yksiin kansiin kaiken tarvittavan perustiedon työmarkkinoiden sukupuolen mukaisesta segregaatiosta ja sen purkamiseen kehitetyistä suomalaisista käytännöistä. Raportin ovat kirjoittaneet Mia Teräsaho, Inkeri Tanhua ja Emmi […]
  • Tekniikan alat sukupuolittuvat uusin(?) tavoin
    Tekniikan alojen sukupuolittumista käsittelevä artikkelini julkaistiin joulukuussa 2022 nettiversiona ja 2023 painettuna NORA:ssa (Nordic Journal of Feminist and Gender Research). Artikkeli koskee naisenemmistöistä hammastekniikan alaa ja voit […]