Metodit

Käyttämiäni metodeja ovat esimerkiksi sukupuolivaikutusten arviointi, jossa arvioidaan toimenpiteiden vaikutuksia eri sukupuoliin ja sukupuolten tasa-arvoon hyödyntäen määrällistä ja laadullista aineistoa. Lisäksi toteutan instersektionaalisia analyyseja, jolloin huomioidaan samanaikaisesti useampia elämäämme vaikuttavia sosiaalisia kategorisointeja, kuten sukupuoli, luokka ja etninen tausta tai esimerkiksi asema maahanmuuttajana. Toteutan myös kirjallisuuskatsauksia, joissa kartoitan tutkittua tietoa tietystä aiheesta.

Esimerkkejä hankkeista