Tasa-arvo koulutuksessa

Tasa-arvon lisääminen koulutuksessa on yksi tärkeimpiä tasa-arvon edistämisen alueita. Se koskee niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin, ja linkittyy monin tavoin myös työelämän tasa-arvoon. Koulutus voi osaltaan olla tuottamassa tai purkamassa sukupuolen mukaista segregaatiota. Lisäksi korkeakoulut ovat tärkeässä roolissa uuden tiedon tuottamisessa, ja ovat siitäkin syystä kiinnostavia.

Menossa parhaillaan: korkeakoulujen henkilökuntaa koskeva tutkimus

Selvitys korkeakoulujen opetus- ja tutkimushenkilöstön tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden edistämisestä käynnistyi elokuussa 2021. Selvityksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, ja sitä koordinoi Demos Helsinki. Selvitys tehdään sekä tutkimuskirjallisuuden että selvityksessä kerättävän empiirisen tiedon perusteella. Lisäksi tehdään kansainvälinen vertailun, jonka avulla kerätään tietoa siitä, millaisin keinoin verrokkimaat ovat onnistuneesti edistäneet korkeakoulujen henkilöstön tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta. Kerron lisää syksyn aikana!

Julkaisuja tasa-arvosta korkeakouluissa

Muita julkaisuja koulutuksesta ja tasa-arvosta