Tasa-arvo koulutuksessa

Tasa-arvon lisääminen koulutuksessa on yksi tärkeimpiä tasa-arvon edistämisen alueita. Se koskee niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin, ja linkittyy monin tavoin myös työelämän tasa-arvoon. Koulutus voi osaltaan olla tuottamassa tai purkamassa sukupuolen mukaista segregaatiota. Lisäksi korkeakoulut ovat tärkeässä roolissa uuden tiedon tuottamisessa, ja ovat siitäkin syystä kiinnostavia.

Menossa parhaillaan

Julkaisuja tasa-arvosta korkeakouluissa

Muita julkaisuja koulutuksesta ja tasa-arvosta