Tasa-arvo koulutuksessa

Tasa-arvon lisääminen koulutuksessa on yksi tärkeimpiä tasa-arvon edistämisen alueita. Se koskee niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin, ja linkittyy monin tavoin myös työelämän tasa-arvoon. Koulutus voi osaltaan olla tuottamassa tai purkamassa sukupuolen mukaista segregaatiota. Lisäksi korkeakoulut ovat tärkeässä roolissa uuden tiedon tuottamisessa, ja ovat siitäkin syystä kiinnostavia.

Menossa parhaillaan

  • KOTAMO-hankkeen loppuraportti julkaistu
    KOTAMO-hanke selvitti, miten sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus toteutuvat suomalaisissa korkeakouluissa ja miten niitä voidaan edistää. Hankkeen loppuraportti julkaistiin 7.11. ja se on ladattavissa opetus- ja kulttuuriministeriön […]
  • Kirjallisuuskatsaus opetus- ja tutkimushenkilöstön tasa-arvosta julkaistu
    KOTAMO-hankkeen kirjallisuuskatsaus on nyt julkaistu! Katsaus tarkastelee korkeakoulujen opetus- ja tutkimushenkilöstön tasa-arvon ja monimuotoisuuden toteutumisesta kirjallisuuden ja tilastojen perusteella. Sen ovat laatineet Inkeri Tanhua (Equality Research Helsinki) […]
  • Opetus- ja tutkimushenkilöstön tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden edistämishanke
    Korkeakoulujen henkilöstön tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta edistävä KOTAMO-hanke käynnistyi syksyllä 2021. Hanke perehtyy muun muassa rekrytointeihin, urakehitykseen sekä työilmapiirin tasa-arvoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Tulossa pian! Kirjallisuuskatsaus Tärkein tehtäväni hankkeessa […]

Aiempia julkaisuja tasa-arvosta korkeakouluissa

Muita julkaisuja koulutuksesta ja tasa-arvosta