Kategoriat
Intersektionaalinen lähestymistapa

Intersectional inequalities – the case of coffee

Hanken School of Economics researchers working on the topic of responsible organizing wrote a book together. The book Transformative Action for Sustainable Outcomes: Responsible Organising (2022, edited by Maria Sandberg and Janne Tienari) explores how different actors can responsibly organise for transformative action towards sustainable outcomes, as expressed in the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). The introduction of the book can be downloaded from here: Routledge 2022.

I wrote a chapter on intersectional inequalities (and coffee!) together with another PhD researcher, Neema Komba. In the chapter, we discuss inequalities experienced by women working on their husbands’ coffee farms in Tanzania. You can read the whole chapter here: Intersectional inequalities and how to fight them.

Coffee production in Tanzania

Coffee is a significant export product for Tanzania, generating five per cent of its total export earnings. Smallholder farms produce nearly 90 per cent of the coffee. This means that coffee is a crucial income for many families and helps in achieving various SDGs. For instance, coffee is an important source of income for farmers to pay their children’s school fees.

However, women hold a weak position in coffee production. Although women have traditionally worked alongside men in coffee production, they have not gained the profits. One of the main reasons for this is the tradition of patrilinear inheritance, which was enhanced by colonialism; when coffee production was introduced during the colonial era, only men were given coffee seeds to plant.

Some of the married women have ended up ”stealing” coffee from their husbands and selling it unofficially, with a lower price. This illustrates how the intersection of gender, marital status, and social class creates exploitation of women in coffee production.

Intersections need to be considered carefully

We argue that the relevant intersections that need to be considered in analysing inequalities are always context specific. One should be particularly cautious when applying intersectional theory in the Global South since most research that uses the term intersectionality is American- and European-focused. The range of meaningful social categorizations might differ in the Global South. For instance, in the case of coffee production in Tanzania, we consider the intersection of gender, marital status and class. Also, we discussed colonial histories as part of the histography of coffee production.

Corporate social responsibility, social inequalities and nonhuman worlds

The book is organised under three themes:

  • Responsibility in a changing world
  • Challenging inequalities
  • Engaging with the nonhuman world

Each theme consists of different Hanken researchers writings on the topics. See the content and read the introduction from here: Routledge 2022.

Kategoriat
Intersektionaalinen lähestymistapa Pandemiasta opittua

Korona-ajan kokemuksia kartoitetaan kasainvälisessä tutkimuksessa

RESISTIRÉ tutkimusprojektin tavoitteena on vähentää koronapandemian ja sitä hillitsevien toimien aiheuttamia eriarvoisuuksia yhteiskunnassa. Toteutan projektin Suomea koskevan tutkimusosuuden kansallisena tutkijana. Projekti käynnistyi huhtikuussa 2021 ja sen rahoittaa Euroopan komission Horisontti 2020 -puiteohjelma.

Equality Research Helsinki toteuttaa Suomea koskevan tutkimusosuuden

Tutkimus toteutetaan 31 maassa (EU27, Islanti, Iso-Britannia, Serbia ja Turkki). Toteutan tutkimuksen Suomea koskevan osuuden.

Olen innoissani tutkimuksesta monestakin syystä. Uskon, että pandemia on koskettanut meitä lähes kaikkia jollain tavalla. Itse olen esimerkiksi kokenut pitkittyneen etätyön tekemisen hyvin puuduttavana. Tutkimusprojeti tarjoaakin minulle myös oivallisen keinon työstää omaa kokemustani ja laittaa se isompaan kontekstiin.

Lisäksi on hienoa olla mukana projektissa, jonka tavoitteena on tuottaa sekä akateemista tutkimusta että parempia toimintamalleja vastaavanlaisten vastoinkäymisten varalle. Tutkimusprojektissa käytetään narratiivista metodia ja intersektionaalista lähestymistapaa, jotka kummatkin kiinnostavat minua.

Kansallisten tutkijoiden työ käsittää kolme osaa. Ensimmäisessä osassa kartoitan Suomessa käyetettyjä koronapandemiaa hillitseviä toimia. Toisessa etsin jo toteutettuja kyselyjä, joilla on tutkittu Suomessa ihmisten kornona-ajan kokemuksia. Kolmannessa osassa kerään haastatteluin uutta tietoa erityisesti naisten kokemuksista koronapandemian aikana.

Koronapandemian vaikutukset ihmisiin

Koko tutkimusprojektin tarkoituksena on ymmärtää koronapandemian ja sitä hillitsevien toimien vaikutuksia eri ihmisten käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja taloudelliseen tilanteeseen. Erityisesti keskitytään siihen, kuinka pandemia ja sitä hillitsevät toimet ovat tuottaneet epätasa-arvoa, ja kuinka voitaisiin jatkossa pehmentää epätasa-arvon syntymistä vastaavissa tilanteissa.

Epätasa-arvoa käsitellään intersektionaalisesti ottaen sukupuolen lisäksi huomioon myös muita tekijöitä, kuten ikä, etninen tausta/ryhmä, vammaisuus/vammattomuus ja seksuaalinen suuntautuminen.

Tutkimusprojektin nimi RESISTIRÉ on juonnettu seuraavista sanoista: RESpondIng to outbreakS through co-creaTIve inclusive equality stRatEgies. Vapaasti suomennettuna projektin koko nimi voisi siis olla: Reagoidaan pandemioihin yhdessä luotujen tasa-arvoisten strategioiden avulla.

Haluatko osallistua ja kertoa korona-ajan kokemuksistasi?

Yhtenä osana tutkimusta kerätään korona-ajan kokemuksia haastattelun keinoin. Tällä hetkellä kerätään esimerkiksi nuorten, opiskelijoiden ja yli 65-vuotiaiden kokemuksia. Haluatko osallistua tutkimukseen? Ota yhteyttä minuun sähkpostitse: inkeri.tanhua [at] equalityresearch.fi.

Haastattelu kestää maksimissaan tunnin ja kirjoitan sen perusteella yhden sivun pituisen englanninkielisen tiivistelmän kansainvälisen tutkimusryhmän käyttöön ja analysoitavaksi.

Haastatteluita kerätään kolmena ajankohtana. Ensimmäinen oli kesällä 2021. Seuraava on alkuvuodesta 2022, ja kolmas syksyllä 2022.

Lue lisää tutkimustuloksista

Tutkimuksesta julkaistaan joitakin tuloksia ja blogi-postauksia jo tutkimuksen aikana projektin nettisivuilla: https://resistire-project.eu/